1. Дългосрочна стратегия.

Може би това е най-трудното, но и най важното. Когато са налице желание, хъс, умения и средства е от изключително значение организирането им в далечно бъдеще, за да се постигне най-добър резултат.
planing

2. Изграждане идентичност на фирмата.

Рекламната агенция търси и открива своя облик – своята пазарна ниша. Там тя ще бъде намирана от своите клиенти и ще бъде лесно разпознаваема.
planing

3. Спри да казваш: нямам време.

Добрият мениджър и служител структурира и организира работата си и ежедневието си. Намира баланс между изпълнение на поетите ангажименти, доброто и ползотворно общуване и професионалното развитие.
planing

4. Баланс между качество и количество.

Качеството на рекламата, дизайна и нейната практическа ефективност са изключително важни, но е вероятно никой да не плати за тях ако са твърде скъпи или се налага да чака за тях твърде дълго.
planing

5. Иновацията е пътят към успеха.

Развитието, стремежа да се мисли нестандартно и да се търсят нови продукти, с които да се изненада клиента, прави рекламната агенция жива и способна да оцелее в конкурентната среда.
planing

6. Умението да си добър слушател.

Задаването на въпроси и чуването на техните отговори е неизменна част от ежедневното общуване вътре в рекламната агенция и разбира се с нейните партньори.
planing

7. Нуждите на клиента са по-важни.

Важно е от какво клиента има нужда, а не какво може да му бъде предложено в момента. Търсенето на най-доброто решение е процес, който е индивидуален за всеки потребител.
planing

8. Добрите обичат да работят с добри.

Участието в сдружения, конкурси и други публични форуми, свързани с реклама и дизайн, доближава рекламната агенция с най-добрите нейни конкуренти и потенциални клиенти.

9. Обгрижване на спечелените клиенти.

Когато веднъж е спечелен клиент, е необходимо стриктно да се спазват крайните срокове. Дизайнът и крайното изпълнение винаги е добре да надхвърлят очакваното качество. Това ще превърне спечеления клиент във „Фен“ на рекламната агенция и ще го накара да я препоръча на други бъдещи клиенти.

10. Отлична презентация.

Портфолиото на една рекламна агенция, задължително трябва само по себе си да е произведение на изкуството.