Термините “UX дизайн” и “UI дизайн” са често срещани термини в сферата на дизайна. Доста често тези два термина се използват като взаимозаменяеми, което е неправилно. Какво означават тези термини в света на уеб програмирането и какви са разликите между тях? Като за начало, UX означава User Experience (потребителско преживяване), a UI означава User Interface (потребителски интерфейс). И двете имат професионална роля в това да се създаде идеален, балансиран продукт, но понякога различията им не са особено ясни – и често ролите им се преплитат. Сега ще ви покажем какви са разликите между UI и UX дизайна и как те ще ви помогнат и подобрят дизайна на вашия уебсайт или продукт.

Какво е UX дизайн?

UX дизайна се отнася към потребителското преживяване, чувства и виждания. Правят се проучвания и тестове върху това как потребителя “общува” с даден продукт и какво може да се направи, за да се подобри неговото преживяване. Един UX дизайнер има възможност да работи рамо до рамо с креативни директори, визуални артисти или front-end разработчици, за да създаде уайърфреймове (wireframes), модели, персони, мокъпи (mockups) и потребителски сценарии. UX дизайнерите правят сайтовете по-лесни за навигиране и се стремят потребителите да останат колкото се може по-доволни.

Умения, които UX дизайнерите трябва да имат:

♦ Да правят проучвания
♦ Да правят сторибордове (storyboards)
♦ Да тестват ползваемостта на продукта
♦ Да правят анализи на резултатите
♦ Да използват програми като Photoshop и Illustrator, уайърфреймове и мокъпи за да визуализират продукта.

Какво е UI дизайн?

UI дизайна се отнася към потребителския интерфейс и визията на продуктите. UI дизайнера контролира какво се появява на екрана и често му се налага да работи заедно с UX дизайнера, за да се създаде последователност и едностилност в използваните цветови схеми и шрифтове и т.н. UI дизайнерът знае къде да се сложат менютата, сайдбаровете и error страниците.

Умения, които UI дизайнерите трябва да имат:

♦ Да правят прототипи
♦ Да брандират
♦ Да умеят да боравят с цветове и типография
♦ Да имат познания за основите на дизайна и анимацията
♦ Да използвам програми като Photoshop и Illustrattor, за да подобряват UX дизайна или да си създават свой.

Заключение

Както UX, така и UI дизайнера се интересуват най-вече от удобството на потребителите. Те работят заедно в екип, за да създадат идеалния уебсайт или някой друг продукт, правейки го практичен и естетичен.

Leave a comment