Да бъдеш господар на един или повече джобове, или цар на всички занаяти в съвременият свят не води до никакъв успех, ако не можеш да създаваш като част от екип. Значението на работата в екип не може да бъде достатъчно подчертано!

Трудно е обаче група хора да работят заедно гладко. Не сте ли съгласни?

Вижте, лидер, който не може да работи с екип, е синоним на провал!

Лидерите, които развиват страхотни екипи около себе си, имат две основни неща, които вършат винаги добре:

  • имат много силно изразена емоционална интелигентност;
  • в състояние са да предоставят и представят ясна визия за отбора им;

Е, най-вероятно се чудите какви качества трябва да притежават членовете на успешен екип?

Отделните членове на екипа също трябва да притежават висока емоционална интелигентност, така че да взаимодействат помежду си с най-малко триене и най-силна синхронизация.

Екипната работа е коренът на успеха в съвременният мултидисциплинарен свят. В миналото, по време на индустриалната ера, когато професията на повечето хора на света е била свързана с производствена практика (тип поточна линия), са изпълнявали едно и също действие ежедневно, екипната работа не е била толкова необходима.

В съвременната информационна ера и икономика, повечето професии са свързани с интерактивно общуване с хора, които са на съвсем различни позиции и са част от различни сфери. Необходимостта от ефективна екипна работа е огромна за всеки един бизнес.

Във всеки аспект от бизнеса, разнообразните умения в един отбор са необходими са достигане на желан успех. Възползвайте се от всяка дадена ви възможност да участвате в екипна работа за да упражнявате и развиете своите социални умения.
Всъщност, работата в екип е важна за постигането на общите цели на организацията.
Все още не сте убедени в значението на работата в екип или трябва да знаете повече за ползите от работата в екип?

Team Unity Friends Meeting Partnership Concept

Следните 5 причини обобщават важността на работата в екип и защо е важно да се развиваме в нея:

Работата в екип мотивира единството на работното място.

Една среда за работа в екип насърчава атмосфера, която поражда приятелството и лоялност. Тези близки взаимоотношения мотивират служителите паралелно и ги привеждат в пълно съответствие и така започват да работят по-усърдно, да си сътрудничат и взаимно да се подкрепят един друг.

Хората от екипа ви най-вероятно притежават различни таланти, слабости, комуникативни умения, страни и различни навици. Ето защо, когато средата за работа в екип не се насърчава, това може да създаде много предизвикателства и препрядствия в постигането на общите цели. Това създава среда, в която служителите се съсредоточават върху популяризирането на собствените си постижения и се конкурират със свойте колеги. В крайна сметка това може да доведе до нездравословна и неефективна работна среда.

Когато работата в екип работи, всички ще бъдат мотивирани и работещи в хармония за обща цел.

Работата в екип създава море от преспективи и възможности.

Добрата работа в екип осигурява на вашият бизнес разнообразие от мисли, творчество, перспективи, възможности и подходи за взимане на решения. Подходящата среда за членовете на екипа позволява да се разменят мисли и идеи колективно, което от своя страна увеличава успеха им в търсенето на различни решения и постигането на най-ефективното от тях.
Споделянето на различни мнения и опит засилва отчетността и може да помогне за по-бързото вземане на правилно решение, отколкото когато подборът между отделни възможности се извършва самостоятелно. Сплотеният екип позволява иновативност, като от своя страна създава конкурентно предимство.

Екипът повишава усилията си, когато членовете му имат бърза обратна връзка помежду им и си предават множество умения, за да си помагат и подкрепят с трудностите в работата. Това помага да се извършват етапите на проектиране, планиране и изпълнение на задачите много по-ефективно, когато екипът е сплотен и функционира добре.

Работата в екип осигурява по-добра ефективност и производителност.

Когато включите стратегии за работа в екип, ставате по-ефективни и продуктивни. Това е така, защото позволява споделянето на работното натоварване, намаляването на натиска върху лицата и гарантирането, че задачите се изпълняват в рамките на определен период от време. Тя също така позволява постигането на целите, подобрява оптимизацията на работата, подобрява удовлетворението от работата и увеличава работния процес.

В крайна сметка, когато група от хора работят заедно, в сравнение с един човек, работещ сам, те насърчават по-ефективната работа и са в състояние да изпълняват задачите си по-бързо поради многото различни умове, които са обединени около едни и същи цели.

Работата в екип поражда големи възможности за обучение и развитие.

Работата в екип ни позволява да се учим от чуждите грешки. Един човек е в състояние да избегне бъдещи такива, да придобие прозрение от различни гледни точки и да научи нови понятия и похвати от по-опитни колеги.

В допълнение, хората могат да разширят уменията си, да открият свежи идеи от по-новите си колеги и следователно да намерят по-ефективни подходи за разрешаване на изпълняваните от тях задачи. Тази активна ангажираност генерира бъдещото съчетаване, насърчаване и иновативен капацитет за справяне с проблеми и за генериране на идеи по-ефективно.

kolko e vajna ekipnata rabota 3

Работата в екип насърчава обединението в работната среда.

Общите цели за съвместна подкрепа, сътрудничеството и насърчаването осигуряват синергия на работното място. С това членовете на екипа могат да усещат по-голямо чувство за постижение, носят колективна отговорност за постигнатите резултати и подхранват хората около тях със стимули, за да се достигнат на по-високи нива.

Когато членовете на екипа са запознати със собствените си отговорности и роли, както и със значимостта на труда им, разчитат на останалите членове, екипът ще бъде принуден да споделя обща визия, ценности и цели. Резултатът създава среда на работното място, основана на взаимоотношения, доверие, подкрепа, уважение и сътрудничество.

Синергията на индивидите е мощен и силен инструмент; не се заблуждавайте от идеята, че работата сама носи слава. Работата самостоятелно може да помогне на вашето его понякога, обаче, няма непременно да ви направи редовен победител!

Leave a comment